Administrativní práce

Již několik let spolupracuji s bezpečnostní agenturou D.I. SEVEN a.s., která je v současné době podporovatelem portálu www.zijushandicapem.cz. Zde pracuji jako šéfredaktor.

Děkuji všem, kteří mi pomáhají

Sponzoři