Odkazy

Zde naleznete odkazy nejenom na mé sponzory, ale i organizace které mi různými způsoby pomáhají, nebo mne i jinak podporují. Jsou zde odkazy také na některé handbikery.

 

 

 

       

Otakar Mareš, PGA Teaching Professional

 

 

 

 

 

Český pohár handbike 

Handbikeři

Děkuji všem, kteří mi pomáhají

Sponzoři