Kde mě potkáte

Zde naleznete informaci o mých plánovaných aktivitách...

ČP Plzeň Lopatárna

13. 8. 2016

EHC - Louny ČR

18. 6. 2016

EHC - Rakousko

29. 5. 2016

Děkuji všem, kteří mi pomáhají

Sponzoři