Vznik TM paracycling teamu

Jelikož je paracyklistika na rozdíl od klasické cyklistiky specifická nejen co se týká vybavení a oblečení, ale klade i větší nároky na cestování či ubytování jezdců a liší se také kalendáře jednotlivých soutěží, je v ČR prakticky nemožné najít kvalitní cyklistický tým, který by vytvořil rovnocenné podmínky pro jezdce se zdravotním handicapem, srovnatelné se zdravými cyklisty, v mém případě pro handbikera.

 Zpravidla platí, že čím větší handicap, tím více odlišné vybavení od běžné cyklistiky. Tím se úměrně vytrácí šance být jezdcem například profesionálního cyklistického týmu s rovnocennou podporou, jakou mají zdraví jezdci. Navíc žijeme v zemi a v době, která para-sport spíše ničí než podporuje, proto se handicapovaní sportovci musí takříkajíc „postarat sami o sebe“.

Cílem TM paracycling teamu je zviditelnit všechny, kteří toto chápou a finančně či materiálově nás podporují nebo v budoucnu podpoří.

Děkuji všem, kteří mi pomáhají

Sponzoři